Tryby pracy autofokusu w aparatach fotograficznych

Tryby pracy autofokusu w aparatach fotograficznych

29 września 2013 0 przez Tomasz

Większość nowoczesnych lustrzanek cyfrowych posiada trzy podstawowe tryby pracy automatycznego systemu ustawiania ostrości (Autofokus). Czym różnią się owe tryby oraz jak dobrać odpowiedni tryb do danej sytuacji.

 

Tryby pracy autofokusu w aparacie cyfrowym

Tryby pracy autofokusu w aparacie cyfrowym

Pojedyncze zdjęcie (ang. One shot) – AF-S / S-AF

Za każdym razem gdy przycisk spustu migawki zostanie naciśnięty do połowy zostanie ustawiona ostrość i pozostanie zablokowana w tym miejscu aż do momentu zrobienia zdjęcia lub puszczenia przycisku. Po każdorazowym wykonaniu jednego zdjęcia ostrość jest ustawiana od początku. Tryb pracy „Pojedyncze zdjęcie” jest idealnym wyborem gdy fotografujemy sceny statyczne (krajobrazy, architekturę oraz portrety).

 

Tryb Servo – AI-Servo / AF-C

W trybie Servo ostrość będzie zmieniana automatycznie przez cały czas gdy przycisk spustu migawki jest wciśnięty do połowy. Autofokus automatycznie będzie ustawiał ostrość na obiekcie nad którym znajduje się punkt ostrzenia.  Gdy włączony jest tryb wykonywania zdjęć seryjnych, ostrość będzie dostosowywana do fotografowanego obiektu po każdym kolejnym ujęciu. Tryb ten sprawdza się najlepiej podczas fotografowania obiektów które są w ruchu.

 

Tryb automatyczny (AI Focus)

Jest to tryb hybrydowy który automatycznie przełącza się między trybami „Pojedyncze zdjęcie” I „Servo” w zależności od fotografowanej sceny. Gdy aparat wykryje, że fotografowana scena jest statyczna uaktywni się tryb pojedynczego zdjęcia, gdy wykryje, że fotografowany obiekt się porusza włączy tryb Servo.