Czego nie wolno a co wolno fotografować

Czego nie wolno a co wolno fotografować

11 sierpnia 2013 0 przez Tomasz

Prawo do fotografowania nie zawsze upoważnia fotografa do wykonywania zdjęć na których znajdują się niektóre obiekty, miejsca czy osoby, niezależnie w jakim celu chcemy wykorzystać nasze zdjęcia nawet w celach pamiątkowych. W różnych krajach obowiązują różne zakazy oraz listy obiektów które podlegają zakazowi fotografowania. Warto jeszcze przed wyjazdem zapoznać się z ograniczeniami obowiązującymi w danym kraju. Pozwoli nam to uniknąć bardzo nieprzyjemnych konsekwencji od drobnego zwrócenia uwagi po odpowiadanie przed sądem za szpiegostwo oraz więzienie.

Czego nie wolno fotografować,Znak zakazu fotografowania

Znak zakazu fotografowania

Prywatność

Jeżeli znajdujemy się na terenie prywatnym, właściciel może nie wyrazić zgody na wykonywanie zdjęć na jego terenie. Czyli nie możemy fotografować obiektów prywatnych z tereny prywatnego. Rozwiązaniem tego problemu jest fotografowanie obiektu prywatnego z terenu publicznego np. chodnika. Jeżeli właściciel terenu prywatnego nie wyraża zgody na fotografowanie na jego terenie, możemy przejść na teren publiczny na którym nie może nam już nic zrobić. Wg. Centrum Monitoringu i Wolności Prasy: „Budynek powszechnie dostępny nie jest ani informacją niejawną, ani pilnie strzeżoną informacją publiczną. Budynek taki nie może też korzystać z z ochrony z tytułu dóbr osobistych. Dobra osobiste służą tylko ludziom i ich wizerunkom, a nie budynkom, niezależnie od tego jak bardzo właściciele są do nich przywiązani (…)”. Opisane tutaj prawo dotyczy tylko prawa do fotografowania, inaczej rzecz się ma z prawem do publikacji oraz wykorzystywania wykonanych zdjęć. Tak więc na własny użytek możemy fotografować wszystkie obiekty na których nie widnieją znaki zakazu fotografowania (te na których widnieją takie znaki oraz znajdują się za wysokim płotem lepiej omijać z daleka i nawet się do nich nie zbliżać 🙂 )

 

Fotografowanie osób

Prawo do fotografowania osób (nie do publikowania oraz odsprzedaży zdjęć z czyimś wyizerunkiem, rozmawiamy tylko o prawie fotografowania) jest regulowane przez przepisy obowiązujące w danym kraju.Przykładowo w Suadanie istnieje zakaz fotografowania osób żebrzacych na ulicach. Bardzo dobrą praktyką jest sprawdzenie owych przepisów przed wyjazdem. Większość Państw nie ma dokąłdnie sprecyzowanych przepisów dotyczących wizerunków osób, więc nie powinniśmy natknąć się na problemy z fotografowaniem w miejscach publicznych. Możemy się jedynie natknąć na ograniczenia religijne lub kulturowe takie jak zakazy fotografowania kobiet w krajach Arabskich.

Bezpieczeństwo narodowe

Ogólnie zakazane jest fotografowanie obiektów o charakterze strategicznym dla danego Państwa czyli np. baz wojskowych, ale również lotnisk, elektrowni, oczyszczalni ścieków a w kilku krajach, np. w Indiach, istnieje zakaz fotografowania mostów. Przepisy tego typu są zbliżone do siebie na całym świecie oraz najczęściej są surowo przestrzegane, zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Przed wyruszeniem w plener należy dokładnie zapoznać się z obiektami których fotografowanie może skończyć się bardzo przykrymi konsekwencjami. Przykładowo w roku 2001 grupa anglików została aresztowana w Grecji za szpiegostwo, ponieważ zbyt długo obserwowali oraz fotografowali pracę lotniska z wykorzystaniem aparatów fotograficznych oraz lunet.

 

Zwierzęta chronione

Niektóre kraje (w tym Polska) posiadają przepisy zabraniające fotografowania zwierząt które są zagrożone wymarciem lub pod ochroną w sposób który mógłby je „niepokoić”. Przykładowo, w Polsce nie wolno fotografować Orła i innych chronionych gatunków ptaków w pobliżu gniazda.

 

Tak więc planując wyjazd do obcego kraju zachęcam do zapoznania się z obiektami których fotografowanie jest w nim zakazane. Zajmie nam to kilka czy kilkadziesiąt minut a będąc już na miejscu będziemy mogli swobodnie chodzić z aparatem bez zastanawiania się czy dany krajobraz / budynek / osobę możemy sfotografować.