Co to jest ekspozycja w fotografii

Co to jest ekspozycja w fotografii

15 lipca 2013 Wyłączono przez Tomasz

Zrozumienie znaczenia pojęcia ekspozycji jest wymagającym zadaniem dla wielu początkujących fotografów. Każde zdjęcie opiera się na ekspozycji ale jest to wartość zależna od wielu czynników oraz niezbędna do wykonania poprawnie naświetlonego zdjęcia. Skoro bez ekspozycji nie ma fotografii to chyba oznacza, że jest to wartość ściśle związana ze światłem?

Ekspozycja

Pojęcie ekspozycji w fotografii określa  ilość światła które dotrze do matrycy aparatu cyfrowego podczas czasu naświetlania (podczas wykonywania jednego zdjęcia). W momencie rozpoczęcia naświetlania zdjęcia, światło dociera przez obiektyw i przysłonę do matrycy aparatu która ma ustawioną daną czułość na światło (ISO). Światło dociera do matrycy tylko i wyłącznie podczas czasu naświetlania zdjęcia. Przykładowo, jeżeli czas naświetlania wynosi 1/100 sekundy, to ekspozycja oznacza ilość światła które zostanie zarejestrowanie przez matrycę w przeciągu 1/100 sekundy.

 

Ekspozycja wytłumaczona na podstawie wiadra z wodą przez użytkownika serwisu Flickr: olivierthereaux. Woda (światło) wpada z pewnym ciśnieniem (zależnym od jasności sceny), przez kran (obiektyw), który jest zakręcony kurkiem (przysłona) do wiadra (matryca). Im mniejsza jest czułość ISO tym wiadro jest większe (więcej światła potrzeba aby naświetlić zdjęcia). Czas ekspozycji oznacza jak długo wiadro (matryca) będzie się napełniać.

Ekspozycja wytłumaczona na podstawie wiadra z wodą przez użytkownika serwisu Flickr: olivierthereaux. Woda (światło) wpada z pewnym ciśnieniem (zależnym od jasności sceny), przez kran (obiektyw), który jest zakręcony kurkiem (przysłona) do wiadra (matryca). Im mniejsza jest czułość ISO tym wiadro jest większe (więcej światła potrzeba aby naświetlić zdjęcia). Czas ekspozycji oznacza jak długo wiadro (matryca) będzie się napełniać.

 

Jak kontrolować ekspozycję

Jeżeli podczas naświetlania światło musi przejść przez przysłonę w obiektywie do matrycy, to kluczowymi parametrami ekspozycji będą:

  • czas naświetlania (im dłuższy tym więcej światła dotrze do matrycy),
  • wartość przysłony (im większy otwór przysłony, tym więcej światła),
  • czułość matrycy na światło (parametr ISO, im większa czułość, tym więcej światła zostanie zarejestrowane przez matrycę),

 

Wartość ekspozycji

Skoro ekspozycja oznacza ilość światła docierającego do matrycy aparatu, która zależy głównie od czasu naświetlania, przysłony oraz ISO, to wartość ekspozycji można opisać jako relację między tymi parametrami. Wartość ekspozycji jest liczbą pozwalającą na porównanie efektów zmiany czasu naświetlania, przysłony lub czułości ISO.