ISO

Parametr ISO odpowiada za czułość matrycy na światło, wyższe ISO pozwala na wykonanie zdjęć przy niedostatku światła. Wyższe ISO, niestety, generu...

RAW

Zawsze gdy jest możliwe fotografuj z wykorzystaniem formatu RAW, który daje pełną kontrolę nad zdjęciem podczas obróbki na komputerze. Jedną z głó...