Zniekształcenia przez obiektyw

Zniekształcenia przez obiektyw

9 marca 2013 Wyłącz przez Tomasz
Przykład zniekształcenia budynku przez zastosowanie obiektywu szerokokątnego.

Przykład zniekształcenia budynku przez zastosowanie obiektywu szerokokątnego.

Praktycznie wszystkie obiektywy wprowadzają zniekształcenia obiektów znajdujących się na scenie. Typ oraz widoczność tych zniekształceń jest zależna od długości ogniskowej oraz jakości obiektywu. Obiektywy szerokokątne tworzą zniekształcenia geometryczne np. rozciągnięcie obiektów znajdujących się w pobliżu oraz tworzą tzw. zniekształcenia beczkowate w pobliżu krawędzi kadru. Wiedza na ten temat pozwala na świadome ich wykorzystanie na swoją korzyść. Niewielkie zniekształcenia można skorygować ręcznie lub na podstawie profilu obiektywu (np. wykorzystując w tym celu program Camera Raw).