Zarządzanie warstwami w Photoshopie – tryby mieszania warstw: jak działają, przykłady

Zarządzanie warstwami w Photoshopie – tryby mieszania warstw: jak działają, przykłady

5 września 2013 0 przez Tomasz

Jedną z największych zalet programu Adobe Photoshop jest możliwość pracy na warstwach: nakładania ich na siebie, modyfikowania, usuwania oraz zmieniania sposobu mieszania warstw między sobą. Opcje mieszania definiują zasady według jakich poszczególne piksele jednej warstwy będą oddziaływały z pikselami drugiej warstwy. Opcji mieszania jest aż 24 i dość długo zajmuje dokładne zapoznanie się z ich poszczególnym działaniem. Aby pomóc w zapoznawaniu się z poszczególnymi trybami mieszania prezentujemy krótkie opisy każdej z opcji z osobna. Standardowo ilustracje przedstawiają nałożenie na siebie dwóch tych samych warstw w przypadkach gdy nałożenie dwóch tych samych warstw nie pokazywało efektu działania trybu mieszania nakładane były dwa różne obrazy.

 

Normal (Zwykły)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Normal (Zwykły)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Normal (Zwykły)

Jest to domyślny tryb mieszania warstw w którym piksele warstwy znajdującej się wyżej przysłaniają piksele znajdujące się poniżej.

 

Dissolve (Rozpuszczanie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Dissolve (Rozpuszczanie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Dissolve (Rozpuszczanie)

Losowa zamiana pikseli warstwy górnej z pikselami warstwy dolnej w zależności od wartości krycia.

 

Darken (Ciemniej)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Darken (Ciemniej)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Darken (Ciemniej)

Zamiana pikseli z górnej warstwy które są jaśniejsze od pikseli z warstwy dolnej. Piksele które są ciemniejsze nie ulegają zmianie.

 

Multiply (Pomnóż)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Multiply (Pomnóż)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Multiply (Pomnóż)

Powielenie wartości pikseli obu warstw przyciemniając w ten sposób obraz wynikowy

 

Color Burn (Ściemnianie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Burn (Ściemnianie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Burn (Ściemnianie)

Przyciemnienie koloru warstwy dolnej w celu zwiększenia kontrastu.

Linear Burn (Ściemnianie liniowe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Linear Burn (Ściemnianie Liniowe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Linear Burn (Ściemnianie Liniowe)

Przyciemnienie koloru warstwy dolnej w celu oddania koloru warstwy górnej

 

Lighten (Jaśniej)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Lighten (Jaśniej)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Lighten (Jaśniej)

Zamiana pikseli z górnej warstwy z jaśniejszymi pikselami z warstwy dolnej. Piksele jaśniejsze na górnej warstwie zostają bez zmian.

 

Screen (Ekran)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Screen (Ekran)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Screen (Ekran)

Powielenie odwrotności kolorów warstwy dolnej i górnej. Dzięki temu otrzymany obraz jest zawsze jaśniejszy.

 

Color Dodge (Rozjaśnianie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Color Dodge (Rozjaśnianie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Color Dodge (Rozjaśnianie)

Rozjaśnienie koloru dolnej warstwy w celu zmniejszenia kontrastu i odzwierciedlenia koloru górnej warstwy.

 

Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - linear Dodge (Rozjaśnianie Liniowe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – linear Dodge (Rozjaśnianie Liniowe)

Rozjaśnienie koloru dolnej warstwy w celu zwiększenia jasności i odzwierciedlenia koloru górnej warstwy.

 

Overlay (Nakładka)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Overlay (Nakładka)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Overlay (Nakładka)

Mnożenie lub powielenie odwrotności kolorów w zależności od kolorów warstwy dolnej.

 

Soft Light (Łagodne światło)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Soft Light (Łagodne Światło)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Soft Light (Łagodne Światło)

Przyciemnienie lub rozjaśnienie kolorów w zależności od kolorów warstwy górnej. Jeżeli wartość koloru warstwy górnej jest większa niż 50% odcienia szarości obraz zostaje rozjaśniony poprzez zmniejszenie kontrastu, w przeciwnym wypadku obraz zostaje przyciemniony poprzez zwiększenie kontrastu.

 

Hard Light (Ostre światło)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Hard Light (Ostre Światło)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Hard Light (Ostre Światło)

Powielenie lub pomnożenie odwrotności kolorów w zależności od kolorów warstwy górnej. Jeżeli wartość koloru warstwy górnej jest większa niż 50% odcienia szarości obraz zostaje rozjaśniony, w przeciwnym wypadku obraz zostaje przyciemniony.

 

Vivid Light (Światło jaskrawe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Vivid Light (Światło Jaskrawe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Vivid Light (Światło Jaskrawe)

Przyciemnienie lub rozjaśnienie kolorów w zależności od kolorów warstwy górnej. Jeżeli wartość koloru warstwy górnej jest większa niż 50% odcienia szarości obraz zostaje rozjaśniony poprzez zmniejszenie kontrastu, w przeciwnym wypadku obraz zostaje przyciemniony poprzez zwiększenie kontrastu.

 

Pin Light (Światło punktowe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Pin light (Światło punktowe)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Pin light (Światło punktowe)

Zamiana kolorów pikseli w zależności od koloru mieszania. Piksele jaśniejsze niż kolor mieszania nie ulegają zmianie.

 

Hard Mix (Mieszanie twarde)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Hard Mix (Mieszanie twarde)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Hard Mix (Mieszanie twarde)

Mieszanie warstw podobne do „Jaskrawego światła” a następnie rozszerzenie kolorów do maksymalnej wartości.

 

Difference (Różnica)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Difference (Różnica)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Difference (Różnica)

Odjęcie wartości pikseli warstwy górnej od pikseli warstwy dolnej lub na odwrót w zależności od tego które warstwa ma wyższą jasność.

 

Exclusion (Wykluczenie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie - Exclusion (wykluczenie)

Tryb mieszania warstw Photoshopie – Exclusion (wykluczenie)

Działanie podobne do trybu „Różnica” ale powodujące mniejszy kontrast obrazy wynikowego.

 

Hue (Barwa)

 

Przejęcie jaskrawości i nasycenia  warstwy dolnej oraz barwy kolorów warstwy górnej

 

Saturation (Nasycenie)

Przejęcie jaskrawości i barwy  warstwy dolnej oraz nasycenia kolorów warstwy górnej

 

Color (Kolor)

Przejęcie jaskrawości warstwy dolnej oraz barwy i nasycenia kolorów warstwy górnej

Luminosity (Jasność)

Przejęcie barwy i nasycenia  warstwy dolnej oraz jaskrawości kolorów warstwy górnej