Źródło: sxc.hu

W fotografii krajobrazu, ważna jest duża głębia ostrości, wartość przysłony powinna być ustawiona na ok f/16 lub więcej. Dodatkową sztuczką pozwalającą na optyczne zwiększenie głębi ostrości jest ustawienie punktu ostrzenia w odległości ok. 1/3 między początkiem a końcem sceny.