Światło słoneczne podąża prostą linią jako fala oscylująca w dół i w górę (jak np. sinusoida). Gdy światło (fala) odbija się od przedmiotu, to odbita od niego fala determinuje kolor obiektu na zdjęciu – obiekt absorbuje pozostałe kolory. Dla przykładu – obiekt w kolorze niebieskim odbija jedynie fale światła w kolorze niebieskim, pochłaniając pozostałe barwy. Jeżeli światło które zostało odbite od pewnej powierzchni przemieszcza się tylko w jednym kierunku, spowoduje przebłysk oraz redukcję koloru powierzchni od której zostało odbite. Barwa fotografowanego przedmiotu będzie mniej intensywna.

Filtr polaryzacyjny usuwa spolaryzowane światło poprzez „odfiltrowanie” światła słonecznego odbitego bezpośrednio w kierunku obiektywu pozwalając na przywrócenie intensywności barw fotografowanego obiektu. Zbudowany jest z warstwy posiadającej właściwości polaryzacji światła (polaroid) umieszczonej pomiędzy dwoma szklanymi płytkami. Przednia szklana płytka jest ruchoma, dzięki czemu możemy bezpośrednio wybrać kąt polaryzacji oraz ilość spolaryzowanego światła która przedostanie się do wnętrza obiektywu.

Jak działa filtr polaryzacyjny, zasada działania

Na powyższym przykładzie idealnie widać wzrost intensywnoci barwy fotografowanej powierzchni po założeniu filtra polaryzacyjnego

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany