Dzisiaj prezentujemy prostą sztuczkę jak zwiększyć nasycenie kolorów obrazu, bez większej straty jakości. Zwykłe wykorzystanie suwaka „Nasycenie” powoduje znaczną stratę jakości. Wykorzystamy tryb L*a*b w programie Adobe Photoshop:

1) Otwórz zdjęcie w którym chciałbyś zwiększyć nasycenie kolorów,

2) Skopiuj warstwę bazową (Skrót klawiaturowy: Windows: Ctrl + Alt + J, Mac: Cmd + Alt + J)

3) Przekonwertuj obraz do przestrzeni kolorów L*a*b (  Image -> Mode -> Lab Color) bez spłaszczania (Don’t Flatten)

4) Dodaj warstwę korekcyjną „Krzywe” (Layer -> New Adjustment Layer -> Curves)

5) Zmień kanał na „a” ( Z menu rozwijanego w okienku Adjusment warstwy „Curves”, domyślnie wybrana wartość to „Lightness”.

6) Chwytamy za kwadracik znajdujący się w górnym prawym rogu okienka i przeciągamy go poziomo w lewą stronę, podobnie postępujemy z kwadracikiem znajdującym się w dolnym lewym rogu ekranu, przeciągając go w prawą stronę. Oba kwadraciki powinny zostać przesunięte o taką samą wartość (Wartość przesunięcia jest opisana w okienku „Input” pod krzywą)  Efekt końcowy przedstawiony został na poniższym rysunku:

Ustawienie suwaków krzywej kanału "a" w przestrzeni Lab

Ustawienie suwaków krzywej kanału „a” w przestrzeni Lab

7) Zmieniamy kanał „a” na kanał „b” i powtarzamy krok 6.

8) Tworzymy nową warstwę zawierającą wszystkie nasze zmiany (Skrót: Ctrl + Alt + Shift + e, Mac: Cmd + Alt + Shift + e).

9) Konwertujemy obraz z powrotem do przestrzeni RGB bez spłaszczania (Image -> Mode -> RGB Color -> OK)

10) Możemy zmienić wartość krycia naszej nasyconej warstwy wg. gustu ( zaznaczamy warstwę znajdującą się na samej górze i zmniejszamy parametr „Opacity”):

Zmiana krycia warstwy w Photoshopie

11) Spłaszczamy wszystkie warstwy ( Skrót: Ctrl + Shift + e, Mac: Cmd + Shift + e)

12) Zapisujemy stworzony obraz.

 

Wynik końcowy:

Obraz przed i po zwiększeniu nasycenia

Obraz przed i po zwiększeniu nasycenia